Lychnis flos-cuculi, Gökblomster

Gökblomster är en skir vacker växt med rosa blomma som i naturen växer på fuktängar dvs marker som är öppna och friska till fuktiga. Bland annat källdrag, kärrängar, diken och stränder. 

Gökblomster gynnas av slåtter framför annan typ av hävd. Arten kan bli riklig på marker där den är planterad och trivs.

Lychnis flos-cuculi - Gökblomster
Gökblomster
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi - Gökblomster
Gökblomster
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)

Produktdata

Art nr: 2-10197
Farge: Rosa
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 20-70 cm
Utbredelser: södra och mellersta Sverige
Vokseplass: Frisk till fuktig mark