Juncus gerardii, saltsiv

Salttåg är en lågväxt art bland tågväxterna som trivs vid saltvattenstränder och strandängar. Den är vanligt på våt lerjord vid havet och bildar ofta en karakteristisk zon vid vattnet. Den liknar stubbtåg men är något smäckrare, den har gröna blad.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10167
Farge: Grön
Blomstring: Juli-augusti
Høyde: 10-40 cm
Utbredelser: Hela Sverige, kustnära
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- & skötselanvisning