Juncus conglomeratus, knappsiv

Knapptåg är en art med grågröna till mörkgröna blad. Den trivs på fuktig till våt, mager mark. Den är mycket lik sin släkting veketåg men växer även på något torrare platser. Kärr, hyggen, diken och betesmarker är marker arten trivs på naturligt.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

knappsäv odlas av VegTech
Juncus conglomeratus - knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
knappsäv odlas av VegTech
Juncus conglomeratus - knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10825
Farge: Mörkgrön
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 30-120 cm
Utbredelser: Södra och mellersta Sverige
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning