Glyceria fluitans, mannasøtgras

Mannagräs är ett ljusgrönt skirt gräs med en gles vippa i toppen. Gräset trivs på fuktig till våt mark exempelvis sötvattenstränder, diken, bäckar och våtmarker.  Ursprungligen gjordes mannagryn av mannagräs, nuförtiden är det vete man använder.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10819
Farge: Vit, rosa
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 40-100 cm
Utbredelser: Södra Sverige
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning