Glyceria fluitans, mannasøtgras

Mannagräs är ett ljusgrönt skirt gräs med en gles vippa i toppen. Gräset trivs på fuktig till våt mark exempelvis sötvattenstränder, diken, bäckar och våtmarker.  Ursprungligen gjordes mannagryn av mannagräs nuförtiden är det vete man använder.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10135
Farge: Vitrosa
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 40-100 cm
Utbredelser: Södra Sverige
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- & skötselanvisning