Carex paniculata, toppstarr

Vippstarr en art med mörkgröna blad den blir mellan 50-100 cm hög. Vippstarr är ganska sällsynt i naturen och trivs på frisk till blöt kalkrik torvmark exempelvis sumpskogar, diken och dammar.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Carex paniculata - vippstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex paniculata - vippstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10812
Farge: mörkgrön
Blomstring: Maj-Juni
Høyde: 50-100 cm
Utbredelser: Södra Sverige, sällsynt
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning