Carex nigra, småstarr

Hundstarr är en något längre starrart med grågröna hängande blad. Den sprider sig med utlöpare. Den trivs på fuktig till blöt mark exempelvis öppna gräsmarker, sötvattenstränder, fukthedar och diken.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Carex nigra - hundstarr
starr_hundstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex nigra - hundstarr
starr_hundstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10810
Farge: grågrön (halvgräs)
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 10-50 cm
Utbredelser: Hela Sverige
Vokseplass: Fuktzon Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning