Carex acuta Vasstarr

Vasstarr är ett halvgräs med mörkt gröna ofta hägnade blad och grönbruna han- och honax, honaxen är ofta hängande. Ett dekorativt halvgräs som trivs i våt näringsrik lerig eller dyig mark exempelvis våtmark och sötvattenstränder, dammar och diken. I naturen hybridiserar den ofta med norrlandsstarr och hundstarr.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Carex acuta - vasstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex acuta - vasstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10806
Farge: mörkgrön
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 30-120 cm
Utbredelser: Hela Sverige, ej i fjällen
Vokseplass: Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning