Calla palustris Missne

Missne är en art med en dekorativ och karakteristiskt vitt hölsterblad som gör den lätt att känna igen. Den växer främst på blöt och mager torvmark exempelvis sumpstränder, bäckar, diken eller skogskärr.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Calla palustris - missne
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Calla palustris - missne
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10804
Farge: Vit
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 15-35 cm
Utbredelser: Södra och mellersta Sverige
Vokseplass: Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning