Lysimachia vulgaris, fredløs

Videört är en dekorativ ört med solgula blommor den växer på fuktig och något näringsrik mark. Sjöar, stränder fuktängar, sumpskogar och vägrenar är några platser där arten trivs. Videört breder ut sig men långa utlöpare.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört

Produktdata

Art nr: 2-10830
Farge: Gul
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 50-140 cm
Utbredelser: Södra och mellersta Sverige
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning