Eriophorum angustifolium, duskull

Ängsull är en dekorativ art med sina ax samlade i ett par ”bomullstussar” i toppen av stråna. Ängsull trivs på våt och näringsfattig torv vanliga marker där den växer i naturen är myrar, stränder, fuktängar, sumpskogar och diken. Arter sprider sig med långa underjordiska utlöpare.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Eriophorum angustifolium Ängsull
Ängsull odlas av VegTech
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Eriophorum angustifolium Ängsull
Ängsull odlas av VegTech
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10109
Farge: Vita fröställningar, gröna blad
Blomstring: April-juli
Høyde: 20-60 cm
Utbredelser: Hela Sverige
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- & skötselanvisning