Carex rostrata, flaskestarr

Flaskstarr växer med krypande jordstammar och trivs på våt dy- eller torvmark exempelvis dammar, diken, åstränder.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Carex rostrata - flaskstarr
Carex rostrata - flaskstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex rostrata - flaskstarr
Carex rostrata - flaskstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10814
Farge: Blågrön
Blomstring: juni-juli
Høyde: 25-100 cm
Utbredelser: Hela Sverige
Vokseplass: Sumpzon, Grunt vatten

Last ned

Planterings- och skötselanvisning